Svenska/Norsk/Dansk

Scandinavian flagsVälkommen till föreningen Midi-Scandinavie! Föreningen Midi-Scandinavie startades i oktober 1990 av tre unga kvinnor – två svenskor och en fransyska med kontakter i Sverige. Föreningen utvidgades snabbt till att även inkludera de andra skandinaviska länderna. Vårt mål är att föra samman skandinaver i regionen och även andra personer som är intresserade av Skandinavien. Vi tar hand om och välkomnar skandinaver som kommer till Frankrike och hjälper dem att träffa andra skandinaver. Vi hjälper även till med att integrera dem i det franska samhället och med de olika praktiska detaljer som behövs. Naturligtvis organiserar vi traditionella högtidsfester som till exempel Luciafirande, Julbord, 17 maj och Midsommar men vi ordnar även andra evenemang och utflykter, både sportsliga och kulturella. Vi tillhandahåller ett mediatek för våra medlemmar. För barn till svenska eller fransk/svenska föräldrar har vi en Barnklubb med avsikten att underhålla de skandinaviska språken på ett lekfullt sätt. För våra franska vänner organiserar vi sedan flera år tillbaka kurser i svenska, danska och norska. Vi organiserar och deltar i skandinaviska kulturella evenemang som till exempel konserter med nordisk klassisk musik, Norska veckan och Europeiska dagen. En kväll i månaden har vi en träff för de som vill umgås med andra skandinaver på en liten trevlig restaurang. Det är den första onsdagen i varje månad från kl 20.00 på restaurangen Le Papagayo, 46 place Anatole France i Toulouse. För administration av föreningen har vi ett administrativt rådbestående av 10 medlemmar som väljs vid det senaste årsmötet och som valt ut en styrelse, för tillfället konstituerad enligt följande:

Ordförande Hanna Ehrenberg 
Vice ordförande Perny Dieudonné 
Kassör Eric Franco

Styrelsen väljs varje år under årsmötet i oktober. Medlemmarna uppmuntras att göra sig valbara eftersom styrelsen behöver förnya sig regelbundet! Vi uppmuntrar er också att delta i våra aktiviteter och för att förenkla detta inbjuder vi er att ta kontakt med styrelsemedlemmarna som alla har olika ansvarsområden:

Fester och evenemang Perny Dieudonné
Språkkurser, skandinaviska språk för icke-skandinaviska vuxna Eva Carin Gustafsson

Mediatek Henrik Laurell 
Kören Henrik Laurell  
Webmaster Pierrick Couturier & Sébastien Lafage

För att delta i våra aktiviteter behöver du vara medlem i föreningen. Årsavgiften bestäms vid årsmötet och är för närvarande:

Enskild medlem 20 euro
Par/Familj 30 euro
Student/Arbetslös 10 euro
Sponsor valfritt belopp

Betalningen görs till «l’Association Midi-Scandinavie» och skickas till vår ordförande Hanna Ehrenberg tillsammans med er anmälan. Med vänliga hälsningar och förhoppningar att du snart blir en av oss! Styrelsen till Föreningen Midi-Scandinavie

Publicités